ราคา

ต้องใช้ใบอนุญาตในการใช้ Android Spy ใบอนุญาตนี้ใช้ได้กับจำนวนวันที่กำหนดและเสนอปริมาณการจัดเก็บ 2000 MB ต่ออุปกรณ์ บันทึกจะถูกเก็บไว้สูงสุด 7 วันหลังจากใบอนุญาตหมดอายุ

3 วัน
ฟรี*
30 วัน
USD 15.95**
90 วัน
USD 42.95**
360 วัน
USD 85.95**

*ใช้ได้หนึ่งครั้งต่ออุปกรณ์

**ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สามารถบวกลงในราคาได้ขึ้นอยู่กับประเทศที่คุณระบุในที่อยู่จัดส่ง