บันทึกภาพหน้าจอ


ภาพหน้าจอถูกจับในรูปแบบต่างๆ วิธีขึ้นอยู่กับเวอร์ชัน Android และอุปกรณ์นั้นได้รับการรูทหรือไม่ โปรดทราบว่าไม่รองรับอุปกรณ์ที่ไม่ได้รูทที่ใช้ Android 4

อุปกรณ์ที่รูท
ต้องยอมรับคำขออนุญาตเพื่อให้สามารถจับภาพหน้าจอได้ โปรดยอมรับคำขออนุญาตนี้โดยกด «แกรนท์»
Android 5 - 9
ต้องยอมรับคำขออนุญาตเพื่อให้สามารถจับภาพหน้าจอได้ โปรดตั้งค่าเครื่องหมาย «ไม่ต้องแสดงอีก» และยอมรับคำขออนุญาตนี้โดยกด «เริ่มเลย» ทันทีที่จับภาพหน้าจอสัญลักษณ์ขนาดเล็ก ปรากฏในแถบการแจ้งเตือน
Android 10
ใน Android 10 คุณไม่มีโอกาสทำเครื่องหมาย «ไม่ต้องแสดงอีก» อีกต่อไป ต้องยอมรับคำขออนุญาตทุกครั้งที่ Android Spy เริ่มทำงาน
Android 11 - 12
ในการบันทึกภาพหน้าจอคุณต้องเปิดใช้งานบริการการเข้าถึงสำหรับ Android Spy เท่านั้น ข้อมูลในอนาคต ...