ปิดใช้งานการแจ้งเตือนการใช้แบตเตอรี่

ระบบ Android อาจแสดงการแจ้งเตือนหากแอปทำงานในพื้นหลังใช้แบตเตอรี่ บทช่วยสอนนี้แสดงวิธีปิดการใช้งานการแจ้งเตือนนี้

1. เปิดการตั้งค่า Android Spy กด «การแจ้งเตือนการใช้แบตเตอรี่»
กด «การแจ้งเตือนการใช้แบตเตอรี่»
2. ปิดใช้งาน «แสดงการแจ้งเตือน»
ปิดใช้งาน «แสดงการแจ้งเตือน»