เปิดการตั้งค่า


บทช่วยสอนนี้แสดงวิธีเริ่มการตั้งค่าของ Android Spy

2. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ตั้งค่าไว้ในการตั้งค่าแล้วแตะ «โทร» หมายเลขโทรศัพท์ถูกตั้งค่าไว้ล่วงหน้าเป็น: 0000 หากคุณจำหมายเลขโทรศัพท์นี้ไม่ได้คุณจะพบหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าวใน https://my.a-spy.com ใน «อุปกรณ์»
3. หลังจากกำหนดค่าเสร็จแล้วกด «ซ่อน» ที่มุมขวาบน