Deaktiver batteriforbruksvarsel

Android-systemet kan vise varsler hvis en app, som arbeider i bakgrunnen, bruker batteriet. Denne opplæringen viser hvordan du deaktiverer dette varselet.

1. Åpne Android Spy-innstillingene. Trykk på «Batteriforbruk varsel».
Trykk på «Batteriforbruk varsel».
2. Deaktiver «Vis varsel».
Deaktiver «Vis varsel».