Ta opp skjermbilder


Skjermbilder er fanget på forskjellige måter. Veien avhenger av Android-versjonen og om enheten er forankret eller ikke. Vær oppmerksom på at ikke-forankrede enheter som kjører Android 4, ikke støttes.

Rooted enheter
En tillatelsesforespørsel må aksepteres slik at skjermbilder kan tas. Godta denne tillatelsesforespørselen ved å trykke «Bevilge».
Android 5 - 9
En tillatelsesforespørsel må aksepteres slik at skjermbilder kan tas. Sett avmerkingen «Ikke vis igjen» og godta denne tillatelsesforespørselen ved å trykke «START NÅ». Så snart skjermbilder er tatt, vises et lite symbol i varslingsfeltet.
Android 10
I Android 10 har du ikke muligheten til å merke av for «Ikke vis igjen» lenger. Tillatelsesforespørselen må aksepteres hver gang Android Spy starter.
Android 11 - 12
For å registrere skjermbilder trenger du bare å aktivere Tilgjengelighetstjenesten for Android Spy. Fremtidig informasjon...