Åpne innstillingene


Denne veiledningen viser hvordan du starter innstillingene til Android Spy.

2. Tast inn telefonnummeret som er angitt i innstillingene, og trykk på «Ring». Telefonnummeret er forhåndsinnstilt til: 0000. Hvis du ikke husker dette telefonnummeret, finner du dem på https://my.a-spy.com under «Enheter».
3. Når du er ferdig med å konfigurere, trykker du «SKJULE» i øverste høyre hjørne.