Åpne Android Spy-innstillinger

Android Spy-innstillingene kreves bare for å konfigurere eller reaktivere appen. Følgende opplæring viser hvordan du åpner Android Spy-innstillingene. Denne metoden vil fungere med alle vanlige Android-enheter.

2. Ring telefonnummeret som er angitt i innstillingene. Telefonnummeret er forhåndsinnstilt til: 0000. Du kan også finne dette telefonnummeret på enhetssiden: https://my.a-spy.com/devices.html.
Ring telefonnummeret som er angitt i innstillingene.
3. Når du er ferdig med å konfigurere, trykker du «SKJULE» i øverste høyre hjørne.
Når du er ferdig med å konfigurere, trykker du «SKJULE» i øverste høyre hjørne.