ปิดใช้งาน Play Protect


บทช่วยสอนต่อไปนี้แสดงวิธีปิดใช้งาน Play Protect ในแอป Google Play Store

1. เริ่มแอป Google Play Store
เริ่มแอป Google Play Store
2. กดสัญลักษณ์เมนู
กดสัญลักษณ์เมนู
3. กด «Play Protect»
กด «Play Protect»
4. กดสัญลักษณ์ที่มุมขวาบน
กดสัญลักษณ์ที่มุมขวาบน
5. ปิดใช้งาน «สแกนแอพด้วย Play Protect».
ปิดใช้งาน «สแกนแอพด้วย Play Protect».