ปิดใช้งาน Play Protect

Play Protect เป็นคุณสมบัติของแอป Google Play Store และต้องปิดการใช้งานก่อนติดตั้ง Android Spy บทช่วยสอนต่อไปนี้แสดงวิธีปิดการใช้งาน Play Protect ในแอป Play Store

1. เริ่มแอป Play Store
เริ่มแอป Play Store
2. กดสัญลักษณ์บัญชีที่มุมขวาบน
กดสัญลักษณ์บัญชีที่มุมขวาบน
3. กด Play Protect
กด «Play Protect»
4. กดสัญลักษณ์เกียร์ที่มุมขวาบน
กดสัญลักษณ์เกียร์ที่มุมขวาบน
5. ปิดใช้งาน สแกนแอพด้วย Play Protect
ปิดใช้งาน «สแกนแอพด้วย Play Protect».