ปิดใช้งาน Play Protect


ขอแนะนำอย่างยิ่งให้ปิดใช้งาน Play Protect ในแอป Google Play Store

1. เริ่มแอป Google Play Store
2. กดสัญลักษณ์เมนูที่มุมบนซ้าย
3. กด «Play Protect»
4. กดสัญลักษณ์ที่มุมขวาบน
5. ปิดใช้งาน «สแกนแอพด้วย PlayProtect».