ปิดใช้งานการแจ้งเตือนคำเตือน Play Store

Google Play Store อาจแสดงการแจ้งเตือนหาก Play Protect ถูกปิดการใช้งาน บทช่วยสอนนี้แสดงวิธีปิดการใช้งานการแจ้งเตือนนี้

1. เปิดการตั้งค่า Android Spy กด «คำเตือนของ Play Store»
กด «คำเตือนของ Play Store»
2. ปิดใช้งาน «แสดงการแจ้งเตือน»
ปิดใช้งาน «แสดงการแจ้งเตือน»